Om Psykodynamisk Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod grundad av Sigmund Freud.  Den har utvecklats och förändrats under det dryga århundrade som gått sedan psykoanalysen började växa fram och har förändrats i takt med att nya forskningsrön framkommit. Idag är PDT en modern och effektiv terapiform som erbjuder både längre och kortare behandlingar, beroende på patientens behov. Det finns många olika psykologiska problem där psykoterapi fungerar väl som tex ångest, depression, stress, trauma, lågt självförtroende, destruktiva beteenden, sexuell problematik, sorg, återkommande konflikter etc.